Τμήμα Οικονομικών ΕπιστημώνΠανεπιστημιούπολη Σερρών

Video-Παρουσίαση του Τμήματος

Στο ακόλουθο link μπορείτε να παρακολουθήσετε μία παρουσίαση του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών:

https://ihuedu-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/dkydros_ihu365_gr/EfSUK-cYvjtMp0k45t7x_vMBiAouBqMvHvyQUBaeJucDrw?e=SiQkHO

 

Κορυφή σελίδας