Τμήμα Οικονομικών ΕπιστημώνΠανεπιστημιούπολη Σερρών

ΜΕΛΗ ΔΕΠ - ΕΔΙΠ

 

 

 

 

 

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ)
Ονοματεπώνυμο Βαθμίδα Τηλ. Γραφείου e-mail Site / CV's Ώρες Συνεργασίας με φοιτητές/τριες
Μαγούλιος Γεώργιος Καθηγητής 2321049308

CV_gr , CV_en, www

Τρίτη: 12:00 – 13:00

Τετάρτη:  12:00 -13:00

Μαντζάρης Ιωάννης Καθηγητής 2321049215 CV_gr, CV_enwww

Δευτέρα: 18:00-19:00

Τρίτη: 11:00-12:00

Τετάρτη: 09:00-11:00

Αλεξανδράκης Αλέξανδρος Καθηγητής 2321049305 www

Τετάρτη: 11:00-12:00

Πέμπτη: 11:00-12:00

Κύδρος Δημήτριος  Αναπληρωτής Καθηγητής 2321049268 CV_gr, CV_en

Δευτέρα: 09.00-13.00

Τετάρτη: 09.00-12.00

Πέμπτη:11.00-13.00

Αθιανός Στέργιος Αναπληρωτής Καθηγητής  2321049175 cv

Δευτέρα: 14:00 – 16:00

Τετάρτη: 14:00 – 16:00

Παζάρσκης Μιχαήλ Επίκουρος Καθηγητής 2321049306

pazarskis@ihu.gr

CV_gr, CV_enpazarskis.wordpress.com Τρίτη: 11:00-13:00
Πολυχρονίδου Περσεφόνη Επίκουρη Καθηγήτρια 2321049307 cv_gr, cv_eng

Τρίτη: 9.30-12.30

Τετάρτη: 9.30-13.30

Κυριακού Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια 2321049233  

Δευτέρα: 10.00-11.00

Πέμπτη: 12.00-13.00

Μπογάς Χρήστος Λέκτορας Εφαρμογών 2321049214 CV_gr

Δευτέρα: 12.00-14.00

Τρίτη: 12:00 -  14:00

Παρασκευή : 12:00 - 14:00

           
Μέλη Ειδικού και Εργαστηριακού Προσωπικού  
Λασκαρίδου Αικατερίνη ΕΕΔΙΠ 2321049227 cv_eng

Δευτέρα: 11.00-12.00

Τετάρτη: 11.00-13.00

Λαζογιάννη Ζωή ΕΕΔΙΠ 2321049235  

Τρίτη: 11.00-12.00

Τετάρτη: 10.00-12.00

Πέμπτη: 11.00-13.00

Καραγιάννης Χρήστος ΕΕΔΙΠ 2321049133

karagiannis@teicm.gr

   
Μέλη ΕΤΕΠ  
Ελεκίδης Γεώργιος ΕΤΕΠ 2321049133    
Βλαχομήτρου Αγγελική ΕΤΕΠ 2321049235      

 

Κορυφή σελίδας