Τμήμα Οικονομικών ΕπιστημώνΠανεπιστημιούπολη Σερρών

Διοικητική Οργάνωση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ

 

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διοικητική Οργάνωση

 

Τα όργανα διοίκησης του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών είναι:

1. Η Συνέλευση, η οποία αποφασίζει για όλα τα θέματα, που αφορούν στη λειτουργία του Τμήματος.  Συμμετέχουν ο Πρόεδρος του Τμήματος, ως Πρόεδρος της Συνέλευσης, όλα τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), εκπρόσωποι του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ), εκπρόσωποι του Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού (Ε.ΤΕ.Π.) και εκπρόσωποι των Φοιτητών.

2. Ο Πρόεδροςτου Τμήματος.

3. Η Γενική Συνέλευση του Τομέα.

4. Ο Διευθυντής του Τομέα.

Κορυφή σελίδας