Τμήμα Οικονομικών ΕπιστημώνΠανεπιστημιούπολη Σερρών

Ακαδημαϊκή Οργάνωση

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΣΕΡΡΩΝ

 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

 

Οι  Τομείς και τα μαθήματα ανά Τομέα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών έχουν ως εξής:

ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΤΟΜΕΑ

1.Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

1

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

2

ΑΓΓΛΙΚΑ

3

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ Ι

4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

5

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

6

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

7

ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

8

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

9

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙ

10

ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΩΡΙΩΝ

11

MΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

12

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

13

ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ

14

ΔΗΜΟΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

15

ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

16

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

17

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

18

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

19

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΛΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ

20

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

21

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

22

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

23

ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ

24

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

25

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

26

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

27

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

28

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

29

ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

 

 

 

 

2.Τομέας Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

1

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

2

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

3

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

4

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ

5

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

6

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

7

ΑΓΟΡΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ  ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

8

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

9

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

10

ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

11

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

12

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

13

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

14

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ

15

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΜΙΛΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

 

 

3.Τομέας Οικονομετρικής -  Στατιστικής Ανάλυσης και  Ψηφιακής Οικονομίας.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ

2

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Ι

3

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

4

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

5

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

6

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

7

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

8

ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

9

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

10

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ

11

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΚΤΥΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

12

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

13

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

14

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

15

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

16

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΕΤΡΙΑ

 

 

Κορυφή σελίδας