Τμήμα Οικονομικών ΕπιστημώνΠανεπιστημιούπολη Σερρών

Παράρτημα Διπλώματος Europass

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου, χορηγεί Παράρτημα Διπλώματος Europass στην Ελληνική ή την Αγγλική γλώσσα, σύμφωνα με τα συνημμένα υποδείγματα.

Συνημμένα:

Κορυφή σελίδας