Τμήμα Οικονομικών ΕπιστημώνΠανεπιστημιούπολη Σερρών

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (Ιούνιος 2021)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Επισυνάπτονται:

- Προκήρυξη θέσεων για εκπόνηση Διδακτορικής Διατριβής (λήξη:17 Σεπτεμβρίου 2021). Η προκήρυξη έχει τροποποιηθεί σε ένα μικρό μέρος της, ύστερα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος στις 28 Ιουνίου 2021. 

- Αίτηση Υποψηφίων Διδακτόρων

- Οδηγός συγγραφής ερευνητικης πρότασης

Κορυφή σελίδας