Τμήμα Οικονομικών ΕπιστημώνΠανεπιστημιούπολη Σερρών

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Επισυνάπτεται ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ με τον ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΚΡΙΘΕΝΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ και το πρόγραμμα συνεντεύξεων την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021

Κορυφή σελίδας