Τμήμα Οικονομικών ΕπιστημώνΠανεπιστημιούπολη Σερρών

Πολλαπλές δηλώσεις μαθημάτων επιλογής


1. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο φοιτητές και φοιτήτριες του Δ εξαμήνου του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών να έχουν δηλώσει περισσότερα από ένα μαθήματα επιλογής.
2. Σύμφωνα με το πρόγραμμα (αναρτημένο στη διεύθυνση http://es.ihu.gr/index.php?cat_id=70), στο Δ εξάμηνο πρέπει να επιλεχθεί ένα από τα τέσσερα προσφερόμενα μαθήματα επιλογής.
3. Φοιτητές και φοιτήτριες που έχουν δηλώσει περισσότερα από ένα (ή και όλα) τα επιλεγόμενα μαθήματα, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι αρκεί να περάσουν επιτυχώς το ένα από αυτά.
4. Σε περίπτωση που εξεταστούν και περάσουν περισσότερα από ένα τέτοια μαθήματα, αυτά ΔΕΝ θα ληφθούν υπόψη για το πτυχίο τους.

Το ίδιο ισχύει και για το πρόγραμμα σπουδών Χρηματοοικονομικής Λογιστικής ΤΕΙ, δηλαδή ότι σε κάθε εξάμηνο που υπάρχουν μαθήματα επιλογής, οι φοιτητές πρέπει να περάσουν μόνο ένα μάθημα επιλογής.

Επειδή δεν υπάρχει περιθώριο διόρθωσης των τρεχουσών δηλώσεων μαθημάτων οι φοιτητές θα πρέπει να εξεταστούν σε ένα μόνο μάθημα επιλογής ανά εξάμηνο και εάν έχουν δηλώσει παραπάνω, τα υπόλοιπα να τα αγνοήσουν.

Από τη Γραματεία

 

Κορυφή σελίδας