Τμήμα Οικονομικών ΕπιστημώνΠανεπιστημιούπολη Σερρών

Οδηγίες ενεργοποίησης λογαριασμού email από φοιτητές, εκπαιδευτικούς και μέλη του τμήματος

Η πιστοποίηση ταυτότητας των χρηστών για την πρόσβαση στο σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας (http://mail.teicm.gr) θα γίνεται μέσω της Υπηρεσίας Καταλόγου (Directory Service) του Ιδρύματος.

Η βάση δεδομένων του εξυπηρετητή LDAP ενημερώνεται αυτόματα σε καθημερινή βάση με τα στοιχεία του εκπαιδευτικού προσωπικού και των σπουδαστών που έχουν λογαριασμό στο σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος.

Ενεργοποίηση λογαριασμού Email και πρόσβαση από φοιτητές

Οι φοιτητές που δεν έχουν ήδη λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μπορούν να ενεργοποιήσουν μόνοι τους το email τους επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα: http://emailactivation.teicm.gr.

Πρόσβαση στην παραπάνω διεύθυνση παρέχεται και μέσω της αρχικής σελίδας του WebMail http://mail.teicm.gr.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή ενεργοποίηση είναι να έχει ο φοιτητής λογαριασμό στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας και επομένως να υπάρχουν καταχωρημένα τα στοιχεία του στην Υπηρεσία Καταλόγου LDAP του ΤΕΙ Σερρών. Όσοι φοιτητές δεν έχουν λογαριασμό στην Ηλεκτρονική Γραμματεία μπορούν να τον ενεργοποιήσουν από την ιστοσελίδα της υπηρεσίας http://egram.teicm.gr/unistudent/register.asp.

Αφού κάνετε login στην παραπάνω διεύθυνση με τα στοιχεία του λογαριασμού σας στην Ηλ. Γραμματεία, στην καρτέλα που θα εμφανιστεί, πατήστε το κουμπί «Ναι» για την ενεργοποίηση.

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης της ενεργοποίησης και θα μπορείτε πλέον να χρησιμοποιείτε κανονικά το email σας.

Σχετικά με την πρόσβαση των φοιτητών στο σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας σημειώνουμε τα εξής:

  • Τόσο κατά την πρόσβαση μέσω κάποιου προγράμματος αλληλογραφίας (π.χ. Outlook Express, Thunderbird, Windows Live Mail κλπ), όσο και κατά την πρόσβαση μέσω του WebMail θα γίνεται χρήση των στοιχείων του λογαριασμού (username/password) που διαθέτει ο κάθε φοιτητής στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας.
  • Το email θα είναι της μορφής username@teicm.gr, όπου username θα είναι το όνομα χρήστη στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας.
  • Ο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα αλλαγής του κωδικού χρήστη (password) μέσω του αντίστοιχου πίνακα διαχείρισης της Ηλ. Γραμματείας, καθώς όπως ειπώθηκε, η βάση δεδομένων της Υπηρεσίας Καταλόγου ενημερώνεται αυτόματα καθημερινά με τα στοιχεία των μελών που έχουν λογαριασμό στο σύστημα Ηλ. Γραμματείας του Ιδρύματος.

Ενεργοποίηση λογαριασμού Email και πρόσβαση από εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί του Ιδρύματος μπορούν επίσης να ενεργοποιήσουν μόνοι τους το email τους (εφόσον δεν έχουν ήδη) επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα: http://emailactivation.teicm.gr (πρόσβαση και μέσω της αρχικής σελίδας του WebMail http://mail.teicm.gr), αρκεί να διαθέτουν λογαριασμό στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας και επομένως να υπάρχουν καταχωρημένα τα στοιχεία τους στην Υπηρεσία Καταλόγου LDAP του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας.

Όσοι δε διαθέτουν λογαριασμό στην Ηλεκτρονική Γραμματεία και δεν υπάρχουν καταχωρημένα τα στοιχεία τους στην Υπηρεσία Καταλόγου (από κάποια άλλη πηγή ή παλαιότερη αίτηση καταχώρησης) θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου και να υποβάλουν αίτηση καταχώρησης στην Υπηρεσία Καταλόγου και ενεργοποίησης του email.

Σχετικά με την πρόσβαση των εκπαιδευτικών στο σύστημα Ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας σημειώνουμε τα εξής:

  • Τόσο κατά την πρόσβαση μέσω κάποιου προγράμματος αλληλογραφίας (π.χ. Outlook Express, Thunderbird, Windows Live Mail κλπ), όσο και κατά την πρόσβαση μέσω του WebMail θα γίνεται χρήση των στοιχείων του λογαριασμού (username/password) που διαθέτει ο εκπαιδευτικός στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Γραμματείας.
  • Το email θα είναι της μορφής username@teicm.gr, όπου username θα είναι το όνομα χρήστη στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Γραμματείας.
  • Ο κάθε εκπαιδευτικός έχει πλέον τη δυνατότητα αλλαγής του κωδικού χρήστη (password) μέσω του αντίστοιχου πίνακα διαχείρισης της Ηλ. Γραμματείας, καθώς όπως ειπώθηκε, η βάση δεδομένων της Υπηρεσίας Καταλόγου ενημερώνεται αυτόματα καθημερινά με τα στοιχεία των μελών που έχουν λογαριασμό στο σύστημα Ηλ. Γραμματείας του Ιδρύματος.

Ενεργοποίηση λογαριασμού Email και πρόσβαση από τα υπόλοιπα μέλη του ΤΕΙ Σερρών

Όλα τα υπόλοιπα μέλη του Τμήματος (διοικητικοί, Ε.Τ.Π. κλπ) που δε διαθέτουν ήδη λογαριασμό ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και δεν υπάρχουν καταχωρημένα τα στοιχεία τους στην Υπηρεσία Καταλόγου (από κάποια άλλη πηγή ή παλαιότερη αίτηση καταχώρησης) θα πρέπει να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Διαχείρισης Δικτύου και να υποβάλουν αίτηση καταχώρησης στην Υπηρεσία Καταλόγου και ενεργοποίησης του email.

Κορυφή σελίδας