Τμήμα Οικονομικών ΕπιστημώνΠανεπιστημιούπολη Σερρών

Οδηγίες εκτύπωσης «Βεβαίωσης Σπουδών» για κάθε χρήση μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας

Εκτός από τις βεβαιώσεις για Στρατολογία, Στεγαστικό Επίδομα και Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας για χρήση σε Δημόσια Υπηρεσία, οι υπόλοιπες βεβαιώσεις (για κάθε χρήση) εκτυπώνονται από την Ηλεκτρονική Γραμματεία (http://egram.teicm.gr).

Η βεβαίωση για κάθε χρήση δεν χορηγείται από την Γραμματεία του Τμήματος. Η διαδικασία εκτύπωσής της μέσω της Ηλεκτρονικής Γραμματείας είναι η εξής:

Εισέλθετε στην Ηλεκτρονική Γραμματεία με τα στοιχεία του προσωπικού σας λογαριασμού και στη συνέχεια επιλέξτε Αιτήσεις -> Νέα αίτηση όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.

Στη συνέχεια επιλέξτε «Βεβαίωση Σπουδών Web» και πατήστε το κουμπί «Αποστολή».

Εμφανίζεται η σελίδα με τις αιτήσεις, και από εκεί με κλικ επιλέξτε και ανοίξτε την πιο πρόσφατη από τις Ολοκληρωμένες Βεβειώσεις Σπουδών Web, την οποία μπορείτε και να εκτυπώσετε.

Κορυφή σελίδας